zondag 15 april 2012

Redactioneel

Beste Lezers,

Voor je ligt het tweede clubblad van dit jaar. We hebben de winter inmiddels achter ons gelaten. Alhoewel, ik hoorde net op de radio dat we nog weer nachtvorst en natte sneeuw kunnen verwachten. Nou ja, dan is het ’s ochtends koud maar het voordeel is dan vast dat we overdag het zonnetje er lekker bij hebben. Momenteel is het mooi lopen in de natuur. De kleine struiken laten al voorzichtig blad zien en doordat er de laatste weken weinig regen is gevallen, heb je geen last van plassen en modder op de paden. En dat is wel heerlijk want zo kan ik mijn route uitstippelen zonder rekening te hoeven houden met onbegaanbare paden. 

Nu de crossen weer achter de rug zijn, zijn de baan- en wegwedstrijden weer aan de beurt. In Steenwijk is het aanbod in baanwedstrijden als vanouds rijkelijk gevuld. In het kort zijn dit de volgende data dat Start ’78 een wedstrijd organiseert de komende twee maanden. 

7 april baanwedstrijd Steenwijk

11 april: 5000 m tijdloop Steenwijk

27 april :1ste medaillewedstrijd Steenwijk

7 mei: uurloop en halfuurloop Wolvega (drafbaan)

16 mei: 2de medaillewedstrijd Steenwijk

19 mei: Lambertusloop Oldemarkt (5 of 10 km) 

Voor uitgebreide informatie, kun je een kijkje nemen op de website: www.start78.nl. 

Omdat deze Starter in een periode is opgemaakt dat de crossen net ten einde zijn en de baanwedstrijden nog in de startblokken staan, hebben we geen verslagen van wedstrijden. Maar we hebben natuurlijk wel weer onze vertrouwde rubrieken. En in februari heeft Start ’78 een vrijwilligersavond georganiseerd waarvan hierover een verslag is gemaakt door de vrijwilligerscommissie.

Tot slot willen wij (de redactie) Nynke, Jan en Jacco van harte feliciteren met zoon/broertje Hugo.


Wij wensen iedereen veel leesplezier toe.

Volgende kopij inleveren voor 29 april

Van de voorzitter


Hendrik-Jan Doevendans


Leden, 

Op donderdag 22 maart hebben we een algemene ledenvergadering gehouden in een fijne ontspannen sfeer. De vergadering was in recordtempo afgelopen en dat kwam mooi uit, want dan kun je nog even naborrelen. Een leuke avond wat mij betreft. De prestatiebekers zijn weer uitgereikt aan een aantal van onze toppers. Zo zie je maar, mooie prestaties worden beloond. Ook een aantal nationale kampioenen zijn gehuldigd. Verder natuurlijk de goedkeuring van de jaarverslagen, van het financiële jaaroverzicht van afgelopen keer en van de begroting. Van de Stichting Waarborgfonds Sport hebben we inmiddels een reactie op onze financiën gekregen. Ook zij vinden dat we er goed voor staan.

Op de ledenvergadering is Jebbe Westerbeek als vrijwilliger van het jaar uitgeroepen. Jebbe is al sinds jaar en dag trainer bij ons. Hij heeft laten zien dat je met zelfstudie, cursussen bij de atetiekunie, met geduld en met bevlogenheid een heel goede trainer kunt worden. Bovendien is Jebbe een man die ontzettend wordt gewaardeerd door zijn groep, maar ook zeker door het bestuur. Het komt hem dan ook van harte toe. 

Tot slot konden we vier (!) nieuwe bestuursleden verwelkomen. Peter Mulder vervult zijn taken al een tijdje als bestuurslid technische zaken bij de baanatletiek. Dan is er Berry Pees, die vanaf januari al actie is als onze nieuwe penningmeester. Vanaf de algemene ledenvergadering treedt Wiliam Bos aan als nieuwe secretaris. En last but not least Freddie Bouma, die de portefeuille accommodatiezaken voor zijn rekening wil nemen. Het bestuur is ontzettend blij met de nieuwe bestuursleden. 

Afgezwaaid is Rob van der Wel, die ons afgelopen jaar uit de brand heeft geholpen door aan te bieden ons als interim secretaris voor maximaal een jaar te helpen tot we een nieuwe hebben. En die hebben we nu. Rob, bedankt! Ook Wim van Oosten heeft na een termijn van drie jaar besloten ermee te stoppen. Ook Wim bedankt voor je inzet. Wim heeft in zijn tijd alle accommodatiezaken behartigd en was een gewaardeerd bestuurslid. Dank daarvoor! 

Dan was er afgelopen week een voorzittersoverleg in de kring Friesland. De atletiekunie geeft aan nu toch weer tijdelijke lidmaatschappen in te willen voeren. Wat ons betreft een goede zaak, want dan kunnen we bijvoorbeeld al onze loop-je-fitters tijdelijk aanmelden bij de club en de atletiekunie. Makkelijk voor verzekeringen en dat soort formaliteiten. 

Er is ook gesproken over wedstrijdlicenties. Wij (Start’78) vinden eigenlijk dat die weinig toegevoegde waarde bieden. Wanneer je lid bent van de atletiekunie mag je wat ons betreft aan alle wedstrijden deelnemen. Wat ons betreft is ieder lid gelijk en is het onderscheid tussen wedstrijdleden en recreanten niet meer van deze tijd.

De atletiekunie biedt nu laagdrempelige cursussen aan. We juichen dat toe (hebben er ook over geklaagd in het verleden) omdat het daarmee gemakkelijker wordt nieuwe mensen op te leiden. En dat is hard nodig. Een goede club staat of valt met goede trainers. Daar werken we dus hard aan. En de atletiekunie steunt ons daarbij.

Veel sportplezier.

Indoor gala succesvol


WOC
Op zaterdag 3 maart werd voor de 27ste  keer “VISSCHER SPORT INDOOR GALA” gehouden in het Sportcentrum van Tuk. Op vrijdagavond werd de tennishal omgebouwd tot atletiekhal en mede door de ervaring van de bouwers ging dit zeer voorspoedig en kon iedereen vroeg naar huis.  

Dan de dag zelf. Na een moeizame start hadden zich uiteindelijk toch nog 260 atleten opgegeven, dat is iets meer dan vorig jaar. Om ongeveer half tien was de juryvergadering en na nog wat aanwijzingen van wedstrijdleider Piet Hendriks kon om tien uur de wedstrijd beginnen. Als eerste de pupillen, gevolgd door de C/D junioren om 12 uur en daarna de A/B junioren, senioren en masters.
Om half 1 kwam Kees Groen van hoofdsponsor Visscher Sport de prijzen uitreiken aan de jeugd. 
Het verdere programma verliep voorspoedig zonder commentaar van atleten, ouders en/of trainers. Om ongeveer half zeven waren alle wedstrijden gestreden en de prijzen in ontvangst genomen. Geesje en Wolter hebben alle lootjes verkocht en bij Wieke konden de prijsjes opgehaald worden. Alle drie hartelijk bedankt voor jullie hulp. Het opruimen ging ook zeer goed en snel. Wij zijn nog nooit zo vroeg (om acht uur) klaar geweest.  

De WOC en Start’78 kunnen terug zien op een zeer geslaagde dag en willen dan ook graag alle atleten, jury en vrijwilligers nogmaals hartelijk bedanken  voor hun inzet en hopen volgend jaar bij de 28ste indoor weer een beroep op jullie te mogen doen.

Gezellige vrijwilligersavond

De vrijwilligerscommissie 

Op vrijdag 10 februari werd er een vrijwilligersavond gehouden in de kantine. Dit om alle vrijwilligers te bedanken voor alles wat ze het afgelopen jaar voor de vereniging hebben gedaan. Zo’n 40 vrijwilligers hadden zich hiervoor opgegeven.

Om ongeveer 20.00 uur werd er onder het genot van een kopje thee/koffie een welkomstwoord gesproken door onze voorzitter. Daarna werd iedereen in groepjes verdeeld en werd er een quiz gehouden. Alle groepjes hadden een atletiekonderdeel als naam. Het groepje sprinten won met 0 fouten. Vervolgens werd er na een korte pauze twee ronden bingo gespeeld. Er waren mooie prijzen; zoals een föhn, een weerstation, fietstassen en nog meer. Daarna was het gezellig nazitten met lekkere hapjes (verzorgd door Annie en Wieke) en een drankje. De bediening achter de bar werd door het bestuur gedaan. Het was een gezellige avond en wij hopen op een volgende avond weer een goede opkomst te kunnen verwelkomen

Speedy stelt voor:

                                                             
 Speedy stelt elke keer een pupil voor door hem of haar een paar vragen te stellenWie ben je?
Daan Bijdevaate
Hoe oud ben je?
8 jaar
Welke school zit je?
Kompas
Van wie krijg je training?
Marchel


Hoe lang zit je al op atletiek?
1 jaar

Welk onderdeel van de atletiek vindt je het leukst?
Hoogspringen

Welk onderdeel van de atletiek vindt je niet zo leuk?
Ik vind ze allemaal wel leuk

Wat vindt je lekker?
Pannenkoeken

Wat vindt je vies?
Spruitjes
Doe je nog aan meer sporten?
Nee
Doe je mee aan wedstrijden?
Ja
Heb je nog meer hobby’s (zo ja, welke)?
Skaten
Wie moet ik de volgende keer voorstellen?
Leon Polman
Eerste baanwedstrijd 2012Door Ellen Jansen 

Een overwinning. Zo zou ik de 1000 m van dinsdag 20 maart in Epe het best kunnen omschrijven. Een overwinning, niet alleen in de letterlijke zin van het woord. Want ook al was ik de eerste dame die de finishlijn passeerde, vooral mentaal was deze wedstrijd voor mij een overwinning.
Ik realiseer me ook steeds meer dat keihard lopen niet de enige manier is waarop je een goede tijd kunt behalen. Een goede tijd is afhankelijk van ontzettend veel verschillende factoren. Zo was ik bewust een uur eerder mijn bed ingekropen en 's middags ook weer heel kort. Bovendien let ik de laatste tijd veel meer op mijn voeding. Sinds november sta ik onder behandeling bij een diëtist. Dit was ook geheel mijn eigen idee. Mijn moeder en ik hadden regelmatig strijd over wat wel en niet goede voeding was en daarom leek het mij verstandig om een derde partij in te schakelen. Ik dronk dus deze dag bewust meer en aten we 3 uur van te voren pasta. Ik was topfit en de voorbereiding was perfect.
Meestal wordt er bij wedstrijden een tijd opgegeven die iets sneller is dan het record, bijvoorbeeld 3/4 seconden sneller. Hierdoor zou je in een serie geplaatst kunnen worden bij mensen die de tijd lopen die jij graag wilt lopen. Hierdoor kan je dus makkelijker een record halen. Van mijn trainer moest ik 10 seconden sneller opgeven, dus 3.00 minuut precies. Dit betekende dus dat hij hoge verwachtingen van mij had. Zelf wilde ik ook graag rond de 3.05 halen en alles daaronder zou nog mooier zijn. Omdat ik zelf mijn eigen kunnen wel eens onderschat (ik riep telkens dat onder de 3.05 nog niet haalbaar zou zijn) werd ik er constant op gewezen dat ik niet moest terugnemen op het middenstuk, omdat ik het tempo wel vast kan houden.
Er waren 2 series. De splitsing wordt gemaakt door de opgegeven tijden. Ik werd in de snelste serie geplaatst. Hierdoor waren er snellere mensen waaraan ik zou kunnen optrekken. Ook zat mijn clubgenote Claudia in deze serie, die een pr van 2.58 heeft staan. Mijn start was heel goed. Ik ging direct mee met de groep en kwam dan ook in 33/34 door, 2 seconden sneller dan gepland. Ondanks dat dit sneller ging, nam ik geen tempo terug en liep juist heel soepel door. Op de 400m kwam ik vervolgens weer sneller door in 1.09. Hier haalde Claudia mij weer in. Dit was voor mij erg voordelig, mijn middenstuk gaat meestal te langzaam en hierdoor kon ik in haar tempo mee lopen. Ik herinner nog het moment dat we net over de 500m waren en dat ik wist dat ik genoeg reserves had om het van haar te winnen. Na 750m ging ik haar voorbij waarop volgens ik op de 800m door kwam in 2.26 (2.25 is mijn record op deze afstand individueel, dus dat kan ook nog beter). Met nog 200 meter te gaan, had ik mijn eindsprint al ingezet. Met nog meer dan 50 meter te gaan, voelde ik mijn benen al niet meer door de verzuring maar wist ik op pure wilskracht nog sneller te gaan. Uiteindelijk was ik de eerste vrouw en klokte ik een tijd van 3.03.4. 

Ik heb me volledig gegeven maar ik heb alsnog het gevoel dat er de volgende keer meer in zit. Het stuk tussen de 400-600 zou misschien nog sneller kunnen. Wie weet kan ik dit de volgende keer verbeteren, dat zal zijn op 30 maart in Hoogeveen (ook een 1000m).

Wat is hooikoorts?


Bron:www.hooikoorts.com

In de periode eind mei tot augustus, bij mooi, droog weer, als de bomen en grassen gaan bloeien kan je last van hooikoorts krijgen. Hooikoorts is één van de meest voorkomende allergieën.
Maar wat is hooikoorts precies?
Hooikoorts is een overgevoeligheidsreactie van je lichaam op stuifmeel van sommige grassen, planten en bomen, die in bloei staan. Dit stuifmeel, ook wel pollen genaamd, zweeft in de lucht en wordt vervolgens ingeademd.
De overgevoeligheid voor het stuifmeel ontstaat doordat het afweermechanisme van je lichaam in de war is. In het lichaam ontstaat een allergische reactie en er komt een stof vrij: histamine genaamd. Histamine zorgt ervoor dat hooikoortsklachten optreden. Bij een aanval van hooikoorts raken de slijmvliezen geïrriteerd. Met name de slijmvliezen in je neus- en keelholte en de slijmvliezen bij je ogen. Hooikoorts kan van grote invloed zijn op de kwaliteit van leven. Het kan invloed hebben op je werk, op school, je nachtrust of je sociale bezigheden.

Symptomen
Overgevoeligheid voor bepaalde stoffen kan spontaan ontstaan; je hoeft hier nooit eerder last van hooikoorts voor hebben gehad.
Met name het stuifmeel van gras (graspollen) leidt tot allergische reacties, maar ook boompollen kunnen tot hooikoortsklachten leiden. Net als bloemen en planten, verspreidt gras zich door het wegwaaien van graszaad.
Je krijgt vaak last van hooikoorts op warme, winderige dagen dan kunnen er miljoenen pollen in de lucht zweven. Bij regen spoelen de pollen weer uit de lucht en heb je minder last van hooikoorts. Als de pollen op het neusslijmvlies, de oogbollen of in de luchtwegen terecht komen, reageert je afweersysteem en kun je last van hooikoortsklachten krijgen. Veel genoemde hooikoortsklachten of symptomen van hooikoorts zijn:

  • Loopneus
  • Tranende ogen
  • Niesbuien
  • Verstopte neus
  • Benauwdheid
  • Jeuk

Daarnaast kun je ook nog last hebben van huidklachten, vermoeidheid of lusteloosheid.

 

Behandeling

Houd je hooikoorts onder controle

De klachten van hooikoorts zijn op zich al vervelend. Maar van hooikoorts kun je ook onrustig en prikkelbaar worden. En heel moe door gebrek aan slaap. Dat kan weer gevolgen hebben voor je sociale contacten, school of werk. Loop dus niet te lang door als je hooikoorts hebt. Zoek liever naar een behandeling om je klachten te verlichten en te bestrijden. Middelen* tegen hooikoorts kunnen je daarbij helpen.

* Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

Middelen* tegen hooikoorts

De meest voorkomende middelen om hooikoortsklachten te verminderen:
• Antihistaminica
• Cromonen

Behandeling hooikoorts met antihistaminica

Een behandeling van hooikoorts met antihistaminica blokkeert de werking van histamine. Deze stof komt in je lichaam vrij bij een allergische reactie en zorgt voor de typische hooikoortsklachten. Door de histamine te blokkeren, kun je een allergische reactie voorkomen.

Behandeling hooikoorts met cromonen

Een behandeling van hooikoorts met cromonen verstevigt de mestcellen (de ontstekingscellen in het slijmvlies) waardoor er minder histamine in je lichaam vrijkomt.

Gecombineerde behandeling

Soms zijn er meerdere middelen* nodig om alle symptomen van hooikoorts te behandelen. Het ene middel verlicht bijvoorbeeld je verstopte neus en het andere de jeuk in je ogen. Soms werkt een combinatie ook beter tegen één klacht. Welke behandeling voor jou het beste is kun je met je arts, drogisterij of apotheker bespreken.

 

Hooikoorts en sport

Tijdens het sporten kunnen hooikoortsklachten knap lastig zijn. Houd in het hooikoortsseizoen dus rekening met de bloeiperiode van grassen, bomen en planten in je sportschema. Sport liever niet op droge, zonnige, winderige dagen. Vermijd ook sporten op het midden van de dag wanneer de meeste pollen in de lucht zijn. Train bij voorkeur ’s ochtends vroeg of na een regenbui.